Beskrivelse af 8 timers færdselsrelateret førstehjælpskursus

8 timer færdselsrelateret førstehjælps kursus, er det kursus, man skal tage, for at erhverve kørekort. Formålet med kurset er, at deltagerne skal have de færdigheder der sætter dem i stand til at handle korrekt, ved trafikuheld og de skader man ser i forbindelse med trafikuheld. Der vil blive uddelt førstehjælpsbevis ved kursets afslutning. 

 

På kurset undervises der i:

  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
  • Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.
  • Top til tå undersøgelse (undersøgelse af skader på hele kroppen).
  • Førstehjælp til bevidstløs som trækker vejret.
  • Førstehjælp til bevidstløs som ikke trækker vejret.
  • Standsning af livstruende blødninger og knoglebrud.
  • Kontrol af det indlærte/ afslutning.